"...Ve bilin ki hep bir araya gelmedikçe, toplanmadıkça kurtuluş yok. Yüzler, binler, milyonlar... Görsünler bakalım o zaman, el mi yaman bey mi yaman..."

"...1960'lı yıllarda Türkiye'de sosyalizmin popülerleşme dönemini yaşayan, bu süreçte baş çeken “baba” adamlar kuşağının belki en mütevazısı, en “baba”sıydı. Çayını kendi koyan, karşısındaki herkesi rahat ve eşit olmaya zorlayan bir “baba adam”dı..."
Cenan Bıçakçı ile ilgili söylemek istediklerinizi, görüş ve anılarınızı iletebilir, gönderilenleri okuyabilirsiniz.